Legal notice

The content of this website - text and images - is copyrighted by Raintap.eu. Taking over, duplicating and / or publishing, other than for own non-commercial use, is not permitted without the prior written consent of Raintap.eu.

Raintap.eu strives to regularly update and / or supplement the content of the website. Despite this care and attention, it is possible that the content is incomplete and / or incorrect and / or not current. Raintap.eu is not liable for any inaccuracies on the website. This website also contains links to other websites. Raintap.eu is also not liable for the content of those websites.© Raintap.eu February 2023

 

(in ducth)

De inhoud van deze website – tekst en beeld – valt onder het auteursrecht van Raintap.eu. Het overnemen, verveelvoudigen en/of openbaar maken, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Raintap.eu niet toegestaan.

Raintap.eu streeft ernaar om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist en/of niet actueel is. Raintap.eu is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden op de website. Op deze website staan ook links naar andere websites. Raintap.eu is tevens niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites.

© Raintap.eu februari 2023

×